Skip to main content

Verklaringen over moderne slavernij

welPop doet deze verklaring in overeenstemming met artikel 54 van de Britse wet betreffende moderne slavernij uit 2015 (Modern Slavery Act 2015) en beschrijft de maatregelen die het bedrijf heeft genomen tegen slavernij en mensenhandel gedurende het jaar dat eindigt op 31 december 2024.

Bij welPop staan onze waarden centraal in alles wat we ondernemen en ze leiden onze beslissingen over wat goed is voor ons bedrijf, onze medewerkers, onze klanten en de partners waarmee we samenwerken. Een van onze kernwaarden is “Wees Menselijk”, wat neerkomt op zorg dragen voor anderen, diversiteit vieren en anderen omhoog tillen. Onze benadering van moderne slavernij is intrinsiek verbonden met deze waarde.

 

welPop Marketplace

welPop is een platform gespecialiseerd in de wereldwijde luxe modemarkt. Onze missie is om het toonaangevende platform te worden dat ontwerpers, professionals en luxe consumenten wereldwijd verbindt.

De welPop Marketplace is de eerste en grootste applicatie op ons platform. Het model van onze Marketplace en het grote aantal luxe bedrijven en particulieren die hun voorraad daar verhuren, dwingt ons om relaties op te bouwen en te onderhouden met honderden winkels over de hele wereld.

We beoordelen regelmatig de impact van ons bedrijf via onze partnerwinkels, met een samenwerkingsgerichte aanpak om risico’s en gebieden te identificeren die we kunnen verbeteren door samen te werken met onze partners om relevante en effectieve oplossingen te vinden voor de bestrijding van moderne slavernij en bescherming van arbeidsrechten. Bovendien erkennen we dat als marktplaats en platform we in een bevoorrechte positie verkeren om ethische inkooppraktijken te leiden, aan te moedigen en te ondersteunen binnen onze partnerwinkels en merken.

 

Bedrijfsactiviteiten en procedures voor niet-voorraadbevoorrading

We hebben meerdere leveranciers die de werking van onze verschillende bedrijfseenheden ondersteunen, waaronder (maar niet beperkt tot) logistiek, kantoorbeheer, marketing en technologie. We zijn momenteel bezig met het implementeren van software die de beoordeling van inkooppraktijken en leveranciers op het gebied van duurzaamheid zal standaardiseren. Deze tool heeft een functie waarmee we directe leveranciers kunnen categoriseren en gebieden kunnen identificeren waarop we ons moeten concentreren/potentieel risico binnen onze toeleveringsketen. Dit stelt ons in staat om een risicobeoordelingsbenadering toe te passen voor bestaande leveranciers en procedures te ontwikkelen zodra nieuwe inkoopactiviteiten worden ondernomen.

 

Bedrijfsbeleid en Gedragscode

Onze mondiale Gedragscode is gebaseerd op bepaalde beleidslijnen met betrekking tot mensenrechten. Deze wordt gecommuniceerd naar alle medewerkers van welPop (indien nodig vertaald) en maakt integraal deel uit van het contractuele proces. We hebben een ‘Speak Up Line’ geïmplementeerd, een ethisch meldingsproces toegankelijk voor medewerkers en externe belanghebbenden (inclusief leveranciers) om een duidelijke en zo mogelijk vertrouwelijke weg te bieden voor het melden van schendingen van de Gedragscode.

We hebben onze Gedragscode voor leveranciers geïmplementeerd. Gebaseerd op internationaal erkende normen en principes, bepaalt onze Code voor leveranciers het gedrag, de normen en praktijken die we verwachten van onze leveranciers, hun werknemers en onderaannemers.

 

De Verklaring inzake moderne slavernij is opgesteld door de General Counsel en de Director of Sustainability en is namens het bestuur van welPop goedgekeurd op 28 juni 2021.

Wil je meer informatie?

Neem contact met ons op via telefoon, Instagram of e-mail.