Skip to main content

Algemene gebruiksvoorwaarden

Bijgewerkt op 17 september 2022

Akkoord over de voorwaarden

 

Deze algemene voorwaarden regelen uw gebruik van de WELPOP-website (de “website”) en uw lidmaatschap bij WELPOP, inclusief het tijdelijke bezit van onze handtassen als lid (de “dienst”).

Door gebruik te maken van onze website en dienst, stemt u in met deze algemene voorwaarden en verbindt u zich ertoe deze na te leven.

Dit akkoord komt tot stand tussen u en ons zodra u de bevestiging van uw account en verbindingen van ons ontvangt; of toegang krijgt tot delen van onze website die niet afhankelijk zijn van het aanmaken van een account.

Als u het niet eens bent met deze algemene voorwaarden, moet u onze website of dienst niet gebruiken.

We raden u aan een kopie van deze algemene voorwaarden te printen voor toekomstige referentie.

Rétractierecht

 

Conform artikel L. 221-25 van de Consumentenwet, indien de verhuur aanvangt vóór het verstrijken van de wettelijke herroepingstermijn van 14 dagen zoals bepaald in artikel L. 221-18 van dezelfde wet, moet de huurder uitdrukkelijk afstand doen van zijn herroepingsrecht in het verhuurverzoek.

Rekening

 

U kunt zich alleen inschrijven voor de dienst als u minstens 18 jaar oud bent en in Europa woont.

Om u in te schrijven voor de dienst, verstrekt u ons uw naam, adres, contactnummer, betaalgegevens en alle andere identificatiegegevens die we nodig hebben. Door deze gegevens te verstrekken, bevestigt u dat de ingediende informatie van u is, juist, volledig en up-to-date is.

Bij het inschrijven voor onze service kunnen we aanvullende informatie vragen, waaronder maar niet beperkt tot een bankafschrift of een nutsfactuur om uw adres te bevestigen.

U bent als enige verantwoordelijk voor het handhaven van de juistheid van de accountinformatie op onze site.

Als onderdeel van het inschrijvingsproces hebben we het recht om een kredietwaardigheidscontrole uit te voeren voor identificatiedoeleinden.

Bij goedkeuring van uw lidmaatschap kunnen we aanvullende informatie vragen, waaronder maar niet beperkt tot een kopie van uw paspoort, rijbewijs, nutsfactuur en socialemedia-identificatie om uw identiteit volledig te valideren.

Bij het starten van het identiteitsverificatieproces wordt u gevraagd een foto van uw officiële identiteitsbewijs in te dienen en een selfie te maken.

Onze identiteitsverificatiepartner maakt gebruik van geavanceerde gezichtsherkenningstechnologie om leden in realtime te authenticeren. Op deze manier weten we dat het identiteitsbewijs dat u heeft verstrekt, van u is, en voorkomen we identiteitsdiefstal.

We behouden ons het recht voor om elke aanvraag naar eigen goeddunken te weigeren, zonder de reden openbaar te maken.

De verantwoordelijkheid voor de veiligheid van informatie en toegang tot uw account ligt uitsluitend bij de persoon die op de account is genoemd. U bent verantwoordelijk voor alle activiteiten, inclusief aankopen die op uw account zijn gedaan, of u deze nu heeft geautoriseerd of niet. We aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor verlies of schade als gevolg van ongeautoriseerde toegang of gebruik.

Het is uw verantwoordelijkheid ons op de hoogte te stellen van elk gebruik of ongeautoriseerde toegang tot uw account waarvan u op de hoogte bent of vermoedt.

De verwerking van een aanmelding bij WELPOP kan tot één werkdag duren. We bevestigen de status van een aanmelding per e-mail.

Als u het identiteitsverificatieproces niet voltooit of uw aanvullende informatie niet verstrekt, wordt uw reservering geannuleerd en wordt uw bestelling terugbetaald. Als u een tas heeft besteld, wordt de tas 7 dagen gereserveerd voordat deze wordt geannuleerd.

Aanvragers die zijn geaccepteerd om de service te gebruiken en te betalen, worden beschouwd als actieve leden en hebben een actief abonnement, tenzij dit wordt beëindigd volgens deze voorwaarden.

We hebben het recht om uw account op elk moment naar eigen goeddunken op te schorten, te beëindigen of te verwijderen, om welke reden dan ook die wel of niet in deze voorwaarden is gedefinieerd.

De tassen

 

Alle tassen die op onze website worden aangeboden, zijn nieuw of tweedehands. Eventuele tekenen van slijtage aan vintage artikelen worden beschreven en gefotografeerd in het bijbehorende productblad.

Al onze tassen zijn 100% authentiek en worden gecertificeerd door externe authenticatiediensten.

We verkrijgen al onze tassen van particulieren en erkende leveranciers die instaan voor hun authenticiteit.

De tassen zijn zoals beschreven in de advertenties op de website. Desondanks zijn de foto’s niet bindend. De tassen kunnen licht verschillen van de foto’s. Door gebruik te maken van onze diensten, stemt u ermee in dat deze foto’s slechts een indicatie zijn van de exacte kwaliteit van de tas.

Al onze tassen worden speciaal gereinigd en onderhouden na elk gebruik door de leden van ons team.

Elke keer dat een tas het bedrijf binnenkomt of verlaat, wordt deze gemarkeerd en gecontroleerd op authenticiteit.

We leggen de staat van de tas vast door middel van foto’s en video’s telkens wanneer deze het bedrijf binnenkomt of verlaat. Deze gegevens worden bewaard in ons archief en gebruikt om de staat van de tassen te vergelijken en als bewijs te bewaren.

De dienst

 

U kunt alleen gebruik maken van onze diensten als u het bedrag van de reservering hebt betaald.

Elke reservering geeft u het recht om tijdelijk een tas in uw bezit te hebben.

Wij leveren de tassen op basis van een verkoop en terugkeer. Op het moment van ophalen of leveren wordt het eigendomsrecht van de tas aan u overgedragen en bent u de wettige eigenaar.

Sommige van onze tassen zijn slechts beschikbaar voor een periode van één maand. Tassen die onderhevig zijn aan deze beperking zullen worden aangegeven op de productpagina van de betreffende tas op de website.

U stemt ermee in dat u, door een tas te bestellen, ermee hebt ingestemd om deze volgens de overeengekomen voorwaarden aan ons terug te geven. Indien de tas niet op tijd wordt geretourneerd, behouden wij ons het recht voor om extra kosten voor de verhuur en vertragingskosten in rekening te brengen volgens onze algemene voorwaarden. De vertragingskosten worden berekend op € 75 per dag. Als de tas niet wordt teruggebracht na een periode van twee dagen, beschouwen wij dit als diefstal en zijn wij verplicht de volledige waarde van de tas in rekening te brengen, evenals een rente van 10%.

Wanneer een lid een tas bestelt voor levering, zal WELPOP onmiddellijk beginnen met het voorbereiden van de tas, en annulering is niet mogelijk zodra de bestelling is ingediend.

Als verhuurbedrijf begrijpen wij dat onze klanten soms onverwachte problemen kunnen ondervinden die hen verhinderen de tas op tijd terug te brengen. Om echter een efficiënte omloop van onze tassen te waarborgen en ervoor te zorgen dat al onze klanten eerlijke toegang hebben tot onze verhuurservice, moeten de tassen op de afgesproken datum worden teruggebracht.

We hebben ook gemerkt dat sommige klanten hebben geprofiteerd van zeldzame problemen die onze koeriers kunnen ondervinden tijdens het uitchecken, om de tas langer te houden onder het voorwendsel dat ze op vakantie zijn. We begrijpen dat vakanties onvoorspelbaar kunnen zijn, maar het is belangrijk ons op de hoogte te stellen als u van plan bent op vakantie te gaan, zodat we een passende terugkeer van de tas kunnen regelen.

Om ervoor te zorgen dat al onze klanten eerlijke toegang hebben tot onze verhuurservice, behouden wij ons het recht voor om extra kosten in rekening te brengen voor elke tas die zonder voorafgaande kennisgeving te laat wordt teruggebracht. Wij kunnen geen verzoeken tot verlenging van de huur accepteren voor klanten die zonder voorafgaande kennisgeving met vakantie gaan.

Wij danken u voor uw begrip en medewerking om ons te helpen een efficiënte en eerlijke verhuurservice te handhaven voor al onze klanten.

Schade

 

U gaat ermee akkoord alle nodige voorzorgsmaatregelen te nemen om diefstal, verlies of beschadiging van een tas tijdens een tijdelijk bezit te voorkomen, inclusief, maar niet beperkt tot, het vermijden van blootstelling van de tas aan de volgende elementen die niet als normale slijtage worden beschouwd:

– Make-up
– Vochtigheid
– Vloeistoffen
– Inkt (inclusief, maar niet beperkt tot pennen, markers, enz.)
– Verf
– Scherpe voorwerpen
– Vuil of smeer
– Vet
– Olie
– Parfum
– Voedsel
– Sterke temperatuurwisselingen
– Overmatige blootstelling aan zonlicht
– Vochtigheid
– Stoten/schokken

 

Schade aan een tas die voorkomt in de onderstaande lijst zal aan het lid in rekening worden gebracht:

– Vlekken, markeringen of beschadigingen aan binnen- of buitenkant
– Leer of buitenkant gescheurd door scherpe voorwerpen
– Binnenkant gescheurd of bekrast door reiniging, scherpe voorwerpen of overmatige kracht
– Overmatige schade aan de hoeken of de onderkant van de tas, buiten normale slijtage, door krassen op de grond, enz.
– Overmatige kracht, rek, compressie of verplettering van de tas waardoor deze zijn vorm verliest buiten wat als normaal en redelijk wordt beschouwd
– Ondoordachte en overmatige schade aan riemen, kettingen of ritsen die niet als normale slijtage of fabricagefout kunnen worden beschouwd.

 

U bent niet aansprakelijk voor schade die wij als normale slijtage beschouwen, namelijk:

– Natuurlijke tekenen van verkleuring in de loop der tijd;
– Natuurlijke tekenen van slijtage aan metaal en hardware
– Vervanging van eenvoudige verwijderbare onderdelen, zoals ritsen en haken, als deze worden beschouwd als fabricagefouten of het gevolg zijn van normaal gebruik.

 

Als u een tas retourneert met aanzienlijke schade die de normale slijtage overschrijdt, gaat u ermee akkoord de verantwoordelijkheid op u te nemen voor:

– De benodigde reparaties of schoonmaak om de tas terug te brengen naar zijn oorspronkelijke staat of deze te vervangen door een nieuw exemplaar
– Alle administratieve en verzendkosten die wij maken voor de reparatie of vervanging van de tas.

 

Het niet retourneren van een tas met alle bijgeleverde items wordt beschouwd als schade en zal als zodanig worden behandeld. Als een tas wordt geretourneerd met ontbrekende items, kan het lid worden belast met de kosten van vervanging van het item indien mogelijk, of de kosten van vervanging van de gehele tas.

 

Dit omvat, maar is niet beperkt tot, het niet retourneren van de volgende items:

– Ketens
– Riemen
– Tasjes
– Sleutels, bedels, accessoires

 

Als u een tas retourneert met schade die niet als normale slijtage wordt beschouwd, zullen wij:

– U per e-mail binnen twee werkdagen op de hoogte brengen;
– Het recht voorbehouden om uw reservering en eventuele latere bestellingen van tassen op te schorten totdat het probleem is opgelost
– Een offerte aanvragen voor de reparatie, die tot een week kan duren, hoewel we streven naar een eerdere levering
– Contact met u opnemen binnen twee werkdagen na ontvangst van de offerte van onze externe leverancier met een definitieve offerte;
– Het recht voorbehouden om het volledige bedrag van de definitieve offerte in mindering te brengen op uw geregistreerde betaling en/of deelnamekosten, of u te vragen deze kosten op een andere manier te betalen.

 

Als u de schade aan een tas niet betaalt wanneer daarom wordt gevraagd, wordt uw lidmaatschap geannuleerd en kan er juridische actie worden ondernomen om de gerelateerde kosten te verhalen. Juridische stappen kunnen van invloed zijn op uw kredietwaardigheid.

Geolocatie

 

Om u onze diensten aan te bieden, treedt welPop op als mede-verwerkingsverantwoordelijke door het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens.

 

Wij verwerken met name de geolocatiegegevens van de tassen in het kader van:

1. Het genereren van gebeurtenissen,
2. Het terughalen van gehuurde tassen in geval van diefstal,
3. Het verstrekken van bijstand aan onze klanten, met name in geval van een ongeval.

 

Houd er rekening mee dat de bewaartermijn van de geolocatiegegevens van de tassen door de klant is vastgesteld op één maand, vanaf de datum van verhuur.

Partnerschap

 

Door een offerteaanvraag in te dienen, stemt u ermee in een account aan te maken op de website.

Door een offerteaanvraag in te dienen, garandeert u:

– De nauwkeurigheid en volledigheid van alle informatie in uw indiening;
– Dat u het wettelijke recht hebt om de tas te verhuren;
– Dat de tas authentiek en niet namaak is;
– Dat de tas zich in een schone en hygiënische staat bevindt, vrij van vlekken en besmettingen.

 

Alle tassen die worden aangeboden voor verhuur worden onderworpen aan de digitale en fysieke goedkeuring van WELPOP.

WELPOP heeft geen verplichting om een aangeboden tas te verhuren.

U heeft de mogelijkheid om elk aanbod van WELPOP te accepteren of te weigeren. Als u niet binnen veertien werkdagen reageert op een aanbod, vervalt uw aanbod.

Indien uw aanbod vervalt, zal elke toekomstige discussie of onderhandeling over de prijs gebaseerd zijn op een nieuwe beoordeling van de tas op dat moment, die kan verschillen van het oorspronkelijke aanbod.

Als beide partijen akkoord gaan met de verhuur van een tas, zal WELPOP de tas op eigen kosten ophalen. WELPOP zal proberen de tas maximaal twee keer op te halen, waarbij u instemt met het aftrekken van alle extra ophaalkosten.

Het is uw verantwoordelijkheid om de te verhuren tas veilig in te pakken voor transport, inclusief, maar niet beperkt tot, beschermende buitenverpakking en veilige verzegeling om schade of risico op wijzigingen onderweg te voorkomen.

WELPOP zal elke tas handmatig inspecteren om de staat, authenticiteit en eventuele niet-gemelde schade te beoordelen. Als de tas niet overeenkomt met de details van de zending, inclusief, maar niet beperkt tot, de staat, kleur en grootte, behoudt WELPOP zich het recht voor om de tas te weigeren en naar u terug te sturen.

De authenticiteit van een tas wordt bepaald door WELPOP en door samenwerkende bedrijven en experts. WELPOP zal de authenticiteit van een tas valideren via methoden naar haar discretie, waaronder, maar niet beperkt tot, interne expertkennis, technologie-gebaseerde authenticatieoplossingen (Entrupy) en aanvullende externe expertmerken.

 

Als WELPOP vaststelt dat een tas niet authentiek is, zal zij onmiddellijk:

– Het partnerschap beëindigen;
– Voldoen aan alle relevante wettelijke vereisten met betrekking tot namaakproducten; en
– Helpen bij onderzoek door bevoegde autoriteiten met betrekking tot namaakproducten.

 

Zodra een tas is geïnspecteerd en als conform aan de oorspronkelijke indiening wordt beschouwd, stuurt WELPOP een bevestigingsmail.

Elke geldoverdracht als gevolg van de verhuur van een tas zal plaatsvinden op de laatste werkdag van de maand waarin de tas fysiek is ontvangen en goedgekeurd door WELPOP.

Elke geldoverdracht zal uitsluitend worden uitgevoerd via bankoverschrijving of PayPal.

Elk tegoed als gevolg van de verhuur van een tas wordt toegekend binnen 2 werkdagen na de bevestiging van de verhuur.

Kortingscode

 

WELPOP-Kortingscode zijn beschikbaar voor zowel nieuwe leden als bestaande leden en kunnen worden gebruikt om hun reserveringen te betalen.

WELPOP behoudt zich het recht voor om op elk moment de prijs van haar promocodes te wijzigen. Aankopen van cadeauproducten gedaan vóór de prijswijziging zullen worden gehonoreerd tegen de prijs die beschikbaar was op de website op het moment van aankoop.

Risico en eigendom

 

Het risico met betrekking tot de tas wordt overgedragen aan het begin van de tijdelijke eigendomsperiode en blijft voortduren totdat de tas aan WELPOP is geretourneerd. U begrijpt en erkent dat het recht, de titel en het belang van de tas alleen tijdens de vooraf overeengekomen tijdelijke eigendomsperiode aan u toebehoren en automatisch aan ons terugkomen bij het verstrijken van deze periode.

 

De overeenkomst tussen u en WELPOP voor de dienst staat u toe de tas alleen voor persoonlijk gebruik te gebruiken. U stemt ermee in om het volgende niet te doen met een tas in uw bezit:

 

– Doorverkopen;
– Uitlenen;
– Anderen toestaan het te gebruiken;
– De tas gebruiken voor commerciële of professionele doeleinden, tenzij vooraf overeengekomen met WELPOP.

Risico’s en verzekering

 

De periode van tijdelijk eigendom van de tas begint wanneer de levering van de tas door u of uw vertegenwoordiger is ondertekend en eindigt wanneer de tas is opgehaald en gescand door de koerier bij terugkeer naar ons.

WELPOP biedt een bezorgservice met handtekening. Als u ervoor kiest om de tas te laten bezorgen door een bezorgservice zonder handtekening (bijvoorbeeld “achtergelaten op een veilige plaats of bij de buren”), wordt de verantwoordelijkheid voor de tas aan u overgedragen, net zoals bij een levering met handtekening.

Het is de verantwoordelijkheid van het lid om contact met ons op te nemen als u de bestelde tas niet binnen 72 uur na verzending heeft ontvangen. Als we niet binnen 72 uur na verzending zijn geïnformeerd, beschouwen we de bestelde tas als ontvangen en bent u daarvoor verantwoordelijk.

Gedurende de periode van tijdelijk eigendom worden het risico en de verantwoordelijkheid voor de tas onmiddellijk aan u overgedragen.

Als een tas verloren gaat, gestolen wordt of beschadigd raakt tijdens de periode van tijdelijk eigendom, bent u verantwoordelijk voor de kosten die verband houden met het herstellen of vervangen van de tas.

U stemt ermee in om gedurende de periode van tijdelijk eigendom goed voor de tas te zorgen die we naar u hebben gestuurd, zodat deze in dezelfde staat bij ons terugkomt als waarin wij deze naar u hebben verzonden.

WELPOP biedt een verzekeringsdekking tijdens de periode van tijdelijk eigendom. Echter, we raden u ten zeerste aan om ook een geldige woningverzekering af te sluiten. Als onderdeel van deze verzekering bent u verplicht om uw verzekeraar op de hoogte te stellen van de tas waarvan u tijdelijk eigenaar wordt om volledige dekking te waarborgen voor eventuele schade of verlies die zich kan voordoen.

WELPOP is niet verantwoordelijk voor uw verzekering of de omvang van uw dekking.

De periode van tijdelijk eigendom eindigt wanneer de bezorger of koerier de tas bij u ophaalt.

Levering en ophaling

 

We zullen onze tassen alleen bezorgen op het adres dat u hebt geautoriseerd bij de initiële bestelling.

Elk pakket wordt verzonden via een beveiligde koeriersdienst, met tracking en handtekening.

Voor bestellingen buiten Frankrijk, houd er rekening mee dat er een bijdrage van € 9 nodig is om de veiligheid van de verzending van uw pakket te waarborgen.

Bij elke bestelling heeft u recht op gratis retournering.

Dit is een service die alleen beschikbaar is in Europa, en we zullen geen ophaling of levering regelen naar een adres buiten Europa.

Elk lid dat zich in het buitenland bevindt en zijn tas moet retourneren, moet de ophaling zelf regelen en op eigen kosten. Als een lid een tas naar WELPOP retourneert, moet dit worden verzonden via een aanbevolen bezorgdienst. In dit geval, aangezien het geen deel uitmaakt van de bezorgopties en serviceovereenkomsten van WELPOP, wordt elke tas beschouwd als in het bezit van het lid totdat deze is aangekomen en is ondertekend door WELPOP.

Als u ervoor kiest om uw bezorgoptie te wijzigen en niet te tekenen voor uw levering, bent u verantwoordelijk voor uw pakket alsof het is afgeleverd en ondertekend, en alsof het in uw bezit is.

In Frankrijk worden bestellingen die vóór 15.00 uur op maandag tot en met vrijdag zijn geplaatst en goedgekeurd, dezelfde dag verwerkt en verzonden. De tas wordt de volgende dag (van maandag tot en met zaterdag) geleverd bij het dichtstbijzijnde Chronopost-pakketpunt bij u in de buurt (het adres wordt per e-mail meegedeeld).

Voor andere landen worden bestellingen die vóór 15.00 uur op maandag tot en met vrijdag zijn geplaatst en goedgekeurd, dezelfde dag verwerkt en verzonden. De tas wordt binnen 48 uur (van maandag tot en met zaterdag) geleverd bij het dichtstbijzijnde Chronopost-pakketpunt bij u in de buurt (het adres wordt per e-mail meegedeeld).

Elke gemiste ophaling wordt in rekening gebracht tegen het tarief van € 10 per poging.

Onze tassen worden alleen bezorgd als ze zijn ondertekend op het afgesproken bezorgadres.

In geval van vertraging bij de levering heeft u de mogelijkheid om een tegoedbon of terugbetaling te ontvangen. Om echter van deze optie gebruik te kunnen maken, moet u de ontvangst van het pakket uitdrukkelijk weigeren bij de levering, zodat het zo snel mogelijk kan worden teruggestuurd. Deze maatregel is genomen om u een eerlijke oplossing te bieden in geval van onvoorziene tijdsomstandigheden.

De tas wordt beschouwd als in uw bezit totdat deze is overgedragen aan onze koeriersdienst voor ophaling. Als u een tas onbeheerd achterlaat voor de ophaling, is deze nog steeds in uw bezit en bent u verantwoordelijk voor de tas, ook als deze verdwijnt voordat deze wordt opgehaald.

Reservering met korting

 

Van tijd tot tijd kunnen we de service gedurende een bepaalde periode gratis of tegen een verlaagd tarief aanbieden (de “service met korting”).

WELPOP kan uw geschiktheid voor een service met korting bepalen en op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving of aansprakelijkheid, zoals toegestaan door de toepasselijke wetgeving, een service met korting intrekken of wijzigen.

Voor sommige services met korting kunnen we u vragen om betalingsgegevens te verstrekken.

Identiteitsverificatie

 

WELPOP behoudt zich het recht voor om de identiteit van elke kandidaat te verifiëren met behulp van de verificatietechnologie van een externe partner. U wordt gevraagd om een foto van uw door de overheid uitgegeven identiteitsbewijs in te dienen en een selfie te maken. Onze partner voor identiteitsverificatie maakt gebruik van geavanceerde gezichtsherkenningstechnologie om leden in realtime te authenticeren.

WELPOP verzamelt en verwerkt de volgende gegevens: e-mailadres, titel, achternaam, geboortedatum, adres en telefoonnummer(s).

We bewaren uw gegevens gedurende de gehele duur van uw lidmaatschap en alle identificatiegegevens worden verwijderd zodra uw lidmaatschap is beëindigd. Als uw aanvraag wordt afgewezen, bewaren we uw documenten niet.

U heeft het recht om ons te vragen toegang te krijgen tot de gegevens die wij over u bewaren.

Alle gegevens, financiële details of documenten die u ons verstrekt, worden veilig opgeslagen, versleuteld en vertrouwelijk behandeld volgens ons privacybeleid.

Verlies, diefstal en vervalsing

 

Elke tas wordt gedocumenteerd met video- of foto-bewijs telkens wanneer deze het bedrijf binnenkomt of verlaat, om de staat en authenticiteit ervan te volgen.

In geval van verlies, diefstal of enige schade tijdens de periode van tijdelijk eigendom, bent u verplicht om:

1. Onmiddellijk contact op te nemen met WELPOP via [email protected].
2. De relevante autoriteiten op de hoogte te stellen van elke verdenking van diefstal of verlies; bewijs met datum te verzamelen van eventuele schade, verlies of diefstal in geval van een van deze gebeurtenissen.

We zullen een onderzoek uitvoeren naar valse, verloren of gestolen tassen en kunnen:

– De relevante autoriteiten informeren;
– De tas(sen) als gestolen rapporteren;
– Maatregelen nemen om het geld van de goederen terug te vorderen.

U stemt ermee in dat als u ons een vervalste tas retourneert in plaats van de originele tas die we hebben verzonden, we het volgende kunnen doen:

– De tas beschouwen als gestolen;
– Maatregelen nemen om het geld van de goederen bij u terug te vorderen;
– De relevante autoriteiten informeren.

Indien u een tas verliest of deze wordt gestolen, accepteert u dat we het gederfde bedrag in rekening kunnen brengen op basis van het dagelijkse verhuurbedrag van de verloren of gestolen tas, met een limiet van één maand huur.

Kosten, betalingen en heffingen

 

Alle betalingen die op onze site worden gedaan, zijn in euro.

U verleent ons vooraf toestemming om te bevestigen dat uw debet-/creditcard of andere betaalmethode legitiem is en over voldoende middelen/krediet beschikt om uw betalingen te dekken.

U stemt ermee in dat wij het huurbedrag van uw geregistreerde betaalmethode mogen afschrijven.

Door u aan te melden voor de service stemt u ermee in dat u een actieve betaalmethode op uw account heeft. Als u uw betaalmethode annuleert of van uw account verwijdert, wordt dit beschouwd als een annulering van uw account zonder voorafgaande kennisgeving, en als het hebben van een tas zonder actief lidmaatschap, zullen de clausules met betrekking tot het retourneren van tassen onmiddellijk van toepassing zijn.

Alle aan ons verschuldigde kosten worden rechtstreeks in rekening gebracht op uw geregistreerde betaalmethode of afgetrokken van uw deelnamekosten als volledige of gedeeltelijke betaling van het verschuldigde bedrag.

Elke terugbetaling die aan u verschuldigd is, wordt teruggestort op de oorspronkelijke betaalmethode. Aangezien de terugbetalingstermijnen kunnen variëren, is het de verantwoordelijkheid van de klant om zijn eigen verwachtingen ten aanzien van wachttijden in overweging te nemen voordat hij een bestelling plaatst.

U stemt ermee in ons binnen 60 dagen op de hoogte te stellen van eventuele problemen of afwijkingen met betrekking tot betalingen nadat deze op uw rekening zijn verschenen. Als u ons niet binnen 60 dagen op de hoogte stelt, stemt u ermee in af te zien van uw recht om deze problemen te betwisten.

Indien op enig moment tijdens de service of aan het einde van uw actieve huurperiode u ons een tas niet retourneert, wordt u volledig in rekening gebracht voor deze tas, evenals voor alle boetes voor te late retournering, gemiste ophalingen en verschuldigde contributies tot aan de dag van de ophaling van de tas. U blijft verantwoordelijk voor deze kosten totdat u de tas heeft geretourneerd en alle onbetaalde kosten heeft voldaan.

Schade en reparaties: Wij brengen een servicekosten van € 20 in rekening voor alle artikelen die moeten worden gerepareerd als gevolg van schade. Dit omvat ook retouren die grondige reiniging vereisen. U bent ook verantwoordelijk voor de kosten van de reparatie.

Verloren of onherstelbaar beschadigde tassen worden in rekening gebracht tegen de kosten van de waarborgsom.

Verzend- en ophaalkosten: Als u een ophaalafspraak mist in verband met een specifieke bestelling, wordt er € 10 per ophaalpoging in rekening gebracht totdat de tas is geretourneerd.

Betaling geeft tijdelijk eigendom van de tassen, evenals de service en de levering.

Wijziging van de voorwaarden

 

Wij behouden ons het recht voor om op elk moment en zonder instemming van andere partijen deze algemene voorwaarden te wijzigen.

Dergelijke wijzigingen zullen worden gedocumenteerd in dit gedeelte van de website, en het is de verantwoordelijkheid van onze bezoekers en leden om dit te controleren telkens wanneer ze onze website of diensten gebruiken.

Beperking van aansprakelijkheid

 

Niets in deze Voorwaarden beperkt of sluit onze aansprakelijkheid uit in geval van overlijden of persoonlijk letsel veroorzaakt door onze nalatigheid, of de nalatigheid van onze medewerkers, agenten of onderaannemers, of in geval van fraude of frauduleuze verkeerde voorstelling van zaken.

Wij leveren de producten uitsluitend voor privégebruik. Als u de producten voor zakelijke doeleinden gebruikt, zijn wij niet aansprakelijk jegens u voor enig verlies van winst, verlies van bedrijfsactiviteiten, onderbreking van bedrijfsactiviteiten of verlies van zakelijke kansen.

Niets in deze voorwaarden beperkt de wettelijke rechten van een consument.

Als u niet tevreden bent met de Dienst, de Website of deze Voorwaarden, is uw enige verhaal onder deze Voorwaarden om de Dienst op te zeggen, onze goederen terug te sturen en te stoppen met het gebruik van de Website. Zonder de vorige zin te beperken, zijn wij niet aansprakelijk voor enig falen of vertraging als gevolg van een element buiten onze redelijke controle.

Vertrouwelijkheid en gegevensbescherming

 

Het is ons beleid om de privacy van iedereen die de site bezoekt te respecteren en te beschermen. Raadpleeg onze privacyverklaring voor meer informatie over de manier waarop wij uw persoonlijke gegevens verwerken en uw rechten met betrekking tot deze verwerking.

Wil je meer informatie?

Neem contact met ons op via telefoon, Instagram of e-mail.