Skip to main content

Gedeelde duurzaamheid

scroll down light

Voor ons is duurzaamheid een levensstijl, en we streven ernaar dit een alledaagse realiteit te maken. Daarom hebben we, na het vaststellen van onze eigen doelen, een strategie ontwikkeld om netto nul koolstofemissie te bereiken en een betere visie voor de toekomst te bieden. We delen deze missie met onze medewerkers, gebruikers en alle partners en organisaties waarmee we samenwerken.

Gebruikte strategie:

 

  1. Berekenen: Om al onze emissies te berekenen, hebben we gekozen voor Scope 3 van het Greenhouse Gas Protocol, een gestandaardiseerde methodologie om de impact van de emissies van onze gehele waardeketen te beoordelen en gebieden te identificeren waar reductieactiviteiten nodig zijn.
  2. Verminderen: Na een nauwkeurige beoordeling van de emissies van ons bedrijf hebben we een strategie ontwikkeld om onze koolstofvoetafdruk effectief te verminderen.
  3. Compenseren: Totdat we in staat zijn om onze emissies volledig tot nul te verminderen, zullen we alternatieve manieren vinden om ons klimaatneutrale evenwicht te bereiken. We zullen proberen onze resterende emissies te compenseren door ze uit te wisselen met strategische partners.

Onze doelen:

 

In 2024, 100% hernieuwbare energie.

We gebruiken 100% hernieuwbare energie om alle elektrische fietsen en scooters op te laden en om onze kantoren en magazijnen van stroom te voorzien. Ons engagement omvat de uitbreiding van lokaal opgewekte energie die we gebruiken op de markten die we bedienen. We maken ook een agressieve overgang naar schone en elektrische bedrijfsvoertuigen voor het beheer van onze vloot.

 

In 2026, een negatieve koolstofbalans.

Tegen 2030 zullen we een nettokoolstofbalans hebben die negatief is voor het bedrijf, de diensten en de gehele waardeketen (emissies van categorieën 1, 2 en 3), waarbij de meerderheid van onze emissies tegen 2025 wordt verminderd of geneutraliseerd, in overeenstemming met ons engagement voor een wetenschappelijk doel en de strikte eisen van het SBTi op weg naar ons doel in 2030.

 

Voor 2030, Net Zero Initiative.

Volgens het doel dat is gesteld in het kader van het “Science-based-targets tijdens de Parijse akkoorden”, om de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5°C, zullen we koolstofneutraal zijn.

svg+xml;charset=utf

Als onderdeel van onze door een onafhankelijke instantie goedgekeurde routekaart om een op wetenschappelijke gegevens gebaseerde koolstofreductiedoelstelling te bereiken, in overeenstemming met het Klimaatakkoord van Parijs, verbinden we ons ertoe:

– De absolute uitstoot van Scope 1 en 2 broeikasgassen tegen 2030 met 50% te verminderen ten opzichte van het referentiejaar 2022.

– De Scope 3-uitstoot afkomstig van transport en distributie stroomafwaarts met 82% per kilometer te verminderen over dezelfde periode.

– Zorgen dat 80% van de emissies in onze toeleveringsketen – die de aankoop van goederen en diensten en kapitaalgoederen omvat – tegen 2026 hun eigen wetenschappelijk onderbouwde doelstellingen vaststellen.

Voor meer informatie?

Neem contact met ons op via telefoon, Instagram of e-mail.